Cours disponibles

Seminarium dyplomowe EL-1300 [1] Sem AP lic 3.0 16/17 SemN

Seminarium dyplomowe EL-1300 [1] Sem AP lic 3.0 16/17 SemN

Zamówienia Publiczne 1205 [1] Wyk AP lic 3.0 16/17 WN

Zamówienia Publiczne 1205 [1] Wyk AP lic 3.0 16/17 WN

Status prawny pracowników administracji publicznej AL-1521 [1] Wyk AP lic 3.0 16/17 WN

Status prawny pracowników administracji publicznej AL-1521 [1] Wyk AP lic 3.0 16/17 WN

Prawo karne i prawo wykroczeń AL-1206 [1] Wyk AP lic 3.0 16/17 WN

Prawo karne i prawo wykroczeń AL-1206 [1] Wyk AP lic 3.0 16/17 WN

Obrona praktyk PZ-1602 [1] War AP lic 3.0 16/17 WarN

Obrona praktyk PZ-1602 [1] War AP lic 3.0 16/17 WarN

Metody ¡techniki pracy w administracji publicznej AL-1522 [1] Wyk AP lic 3.0 16/17 WN

Metody ¡techniki pracy w administracji publicznej AL-1522 [1] Wyk AP lic 3.0 16/17 WN

Język obcy B1 FL-1120 [1] Lek AP lic 3.0 16/17 LekN

Język obcy B1 FL-1120 [1] Lek AP lic 3.0 16/17 LekN

Druga praktyka zawodowa 6 tyg.x 40 godz. AL-1507 [1] Prak AP lic 3.0 16/17 PrakN

Druga praktyka zawodowa 6 tyg.x 40 godz. AL-1507 [1] Prak AP lic 3.0 16/17 PrakN

Technologie informacyjne (certyfikat ECDL) EL-1505 [1] Cw AS lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 18/19 Ćw,ZKA

Technologie informacyjne (certyfikat ECDL) EL-1505 [1] Cw AS lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 18/19 Ćw,ZKA

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej FL-1501 [1] Wyk AP lic 3.0 17/18 W,AS lic 3.0 17/18 W,AP lic 3.0 18/19 W

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej FL-1501 [1] Wyk AP lic 3.0 17/18 W,AS lic 3.0 17/18 W,AP lic 3.0 18/19 W

Szkolenie BHP EL-1502 [1] War AS lic 3.0 17/18 War,AP lic 3.0 17/18 War,AP lic 3.0 18/19 War,ZKA

Szkolenie BHP EL-1502 [1] War AS lic 3.0 17/18 War,AP lic 3.0 17/18 War,AP lic 3.0 18/19 War,ZKA

Socjologia AL-1204 [1] Cw AP lic 3.0 18/19 Ćw,ZKA LIC 3.0 18/19 ĆW,ABiPP LIC 3.0 18/19 ĆW

Socjologia AL-1204 [1] Cw AP lic 3.0 18/19 Ćw,ZKA LIC 3.0 18/19 ĆW,ABiPP LIC 3.0 18/19 ĆW

Rekreacja FL-1506 [1] Cw AP lic 3.0 17/18 Ćw,AS lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 18/19

Rekreacja FL-1506 [1] Cw AP lic 3.0 17/18 Ćw,AS lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 18/19

Podstawy prawoznawstwa AL-1101 [1] Cw AS lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 18/19 Ćw,ZKA L

Podstawy prawoznawstwa AL-1101 [1] Cw AS lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 18/19 Ćw,ZKA L

Nauka o administracji AL-1103 [1] Cw AS lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 18/19

Nauka o administracji AL-1103 [1] Cw AS lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 18/19

Język angielski B2 FL-1119 [1] Lek AP lic 3.0 18/19 LekN

Język angielski B2 FL-1119 [1] Lek AP lic 3.0 18/19 LekN

Historia administracji AL-1102 [1] Cw AS lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 18/19 Ćw

Historia administracji AL-1102 [1] Cw AS lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 17/18 Ćw,AP lic 3.0 18/19 Ćw

Makro i Mikroekonomia Wyk AS lic 3.0 17/18 W,AP lic 3.0 17/18 W,AP lic 3.0

Makro i Mikroekonomia Wyk AS lic 3.0 17/18 W,AP lic 3.0 17/18 W,AP lic 3.0

Pierwsza praktyka zawodowa 6 tyg. x 40 godzin PZ-1607 [1] Prak EKO RiFP 3.0 lic 17/18PraN

Pierwsza praktyka zawodowa 6 tyg. x 40 godzin PZ-1607 [1] Prak EKO RiFP 3.0 lic 17/18PraN

język obcy B2 FL-1119 [1] Lek EKO RiFP 3.0 lic 17/18LekN

język obcy B2 FL-1119 [1] Lek EKO RiFP 3.0 lic 17/18LekN

Gospodarka regionalna EL-1207 [1] Wyk EKO RiFP 3.0 lic 17/18 WyN

Gospodarka regionalna EL-1207 [1] Wyk EKO RiFP 3.0 lic 17/18 WyN

Finanse publiczne i rynki finansowe EL-1204 [1] Wyk EKO RiFP 3.0 lic 17/18 WyN

Finanse publiczne i rynki finansowe EL-1204 [1] Wyk EKO RiFP 3.0 lic 17/18 WyN

Analiza ekonomiczna EL-1203 [1] Wyk EKO RiFP 3.0 lic 17/18 WyN

Analiza ekonomiczna EL-1203 [1] Wyk EKO RiFP 3.0 lic 17/18 WyN

Pierwsza praktyka zawodowa PZ-1607 [1] Prak MSB 3.0 lic. 17/18 PrakN

Pierwsza praktyka zawodowa PZ-1607 [1] Prak MSB 3.0 lic. 17/18 PrakN

Gospodarka regionalna EL-1207 [1] Wyk MSB 3.0 lic. 17/18 WykN

Gospodarka regionalna EL-1207 [1] Wyk MSB 3.0 lic. 17/18 WykN

finanse publiczne i rynki finansowec EL-1204 [1] Wyk MSB 3.0 lic. 17/18 WykN

finanse publiczne i rynki finansowec EL-1204 [1] Wyk MSB 3.0 lic. 17/18 WykN

Analiza ekonomiczna EL-1203 [1] Wyk MSB 3.0 lic. 17/18 WykN

Analiza ekonomiczna EL-1203 [1] Wyk MSB 3.0 lic. 17/18 WykN

Technologe mformacyjne FL-1505 [1] Wyk PiFP 2018/19 Wyk,

Technologe mformacyjne FL-1505 [1] Wyk PiFP 2018/19 Wyk,

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej FL-1501 [1] Wyk PiFP 2018/19 Wyk

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej FL-1501 [1] Wyk PiFP 2018/19 Wyk

Szkolenie BHP FL-1502 [1] War PiFP 20128/19 War

Szkolenie BHP FL-1502 [1] War PiFP 20128/19 War

Socjologia AL-1204 [1] Wyk AP lic 3.0 18/19 W,ZKA LIC 3.0 18/19 Wyk

Socjologia AL-1204 [1] Wyk AP lic 3.0 18/19 W,ZKA LIC 3.0 18/19 Wyk

Rekreacja FL-1506 [1] Cw MSB 2018/19 Cw

Rekreacja FL-1506 [1] Cw MSB 2018/19 Cw

Podstawy prawa AL-1101 [1] Wyk MSB 2018/19 Wyk,PiFP 2018/19

Podstawy prawa AL-1101 [1] Wyk MSB 2018/19 Wyk,PiFP 2018/19

Mikroekonomia EL-1103 [1] Wyk MSB 2018/19 Wyk

Mikroekonomia EL-1103 [1] Wyk MSB 2018/19 Wyk

Matematyka EL-1100 [1] Wyk MSB 2018/19 Wyk,PiFP 2018/19 Wyk

Matematyka EL-1100 [1] Wyk MSB 2018/19 Wyk,PiFP 2018/19 Wyk

Etyka ogólna L-1222 [1] Wyk AP lic 3.0 18/19 W,ZKA LIC 3.0 18/19 Wyk

Etyka ogólna L-1222 [1] Wyk AP lic 3.0 18/19 W,ZKA LIC 3.0 18/19 Wyk

Seminarium magisterskie EM-1300 [1] Sem RiDF Sem mgr 2017/2018N

Seminarium magisterskie EM-1300 [1] Sem RiDF Sem mgr 2017/2018N

Rynki finansowe EM-1322 [1] Cw RiDF Ćw mgr 2017/2018N

Rynki finansowe EM-1322 [1] Cw RiDF Ćw mgr 2017/2018N

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw M-1410 [1] Wyk RiDF mgr W 2017/2018 zimaN

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw M-1410 [1] Wyk RiDF mgr W 2017/2018 zimaN

Historia myśli ekonomicznej EM-1105 [1] Wyk EKO MSGP 2.0 mgr 17/18 Wy,RiDF mgr W 2017/2018 zima

Historia myśli ekonomicznej EM-1105 [1] Wyk EKO MSGP 2.0 mgr 17/18 Wy,RiDF mgr W 2017/2018 zima

Analiza i controling EM-1451 [1] War RiDF War mgr 2017/2018N

Analiza i controling EM-1451 [1] War RiDF War mgr 2017/2018N

Wnioskowanie statystyczne EM-1100 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MSGP 2018/19

Wnioskowanie statystyczne EM-1100 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MSGP 2018/19

Szkolenie BHP EL-1502 [1] War RDiIF 2018/19 War,BiP 2018/19 War,PI 2018/19 2018/19 War,MSGP 2018/19 War

Szkolenie BHP EL-1502 [1] War RDiIF 2018/19 War,BiP 2018/19 War,PI 2018/19 2018/19 War,MSGP 2018/19 War

Rynek kapitałowy i finansowy EM-1202 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MSGP 2018/19 Ćw

Rynek kapitałowy i finansowy EM-1202 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MSGP 2018/19 Ćw

Rekreacja FL-1506 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MSGP 2018/19

Rekreacja FL-1506 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MSGP 2018/19

Makroekonomia EM -1103 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MS

Makroekonomia EM -1103 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MS

I Język obcy FL-1119 [1] Lek RDiF 2018/19 W,BiP 2018/19 ZP,PI 2018/19

I Język obcy FL-1119 [1] Lek RDiF 2018/19 W,BiP 2018/19 ZP,PI 2018/19

Gospodarowanie kapitałem ludzkim EM-1203 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MSGP 2018/19 Ćw

Gospodarowanie kapitałem ludzkim EM-1203 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MSGP 2018/19 Ćw

Etyka ogólna L-1222 [1] Cw AP lic 3.0 18/19 Ćw,ZKA LIC 3.0 18/19 ĆW,ABiPP LIC 3.0 18/19

Etyka ogólna L-1222 [1] Cw AP lic 3.0 18/19 Ćw,ZKA LIC 3.0 18/19 ĆW,ABiPP LIC 3.0 18/19

Ekonomia matematyczna EM-1201 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MSGP 2018/19 Ćw

Ekonomia matematyczna EM-1201 [1] Cw RDiF 2018/19 W ,BiP 2018/19,PI 2018/19 Ćw,MSGP 2018/19 Ćw

Seminarium licencjackie 16/17 Z rok akademicki 2018/19 l

Seminarium licencjackie 16/17 Z rok akademicki 2018/19 l

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych PPL-1406 [1] ZP Piel lic. ZP 16/17S

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych PPL-1406 [1] ZP Piel lic. ZP 16/17S

Opieka paliatywna P.Z PPL-1411 [1] Prak Piel lic. Prak Gr 1 16/17S

Opieka paliatywna P.Z PPL-1411 [1] Prak Piel lic. Prak Gr 1 16/17S

Neurología ¡ píelegniasrtwo neurologiczne P.Z PPL-1408 [1] Prak Piel lic. Prak Gr 1 16/17S

Neurología ¡ píelegniasrtwo neurologiczne P.Z PPL-1408 [1] Prak Piel lic. Prak Gr 1 16/17S

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne PPL-1307 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 4 16/17,Piel lic. Cw Gr 6 16/17,Piel lic. Cw Gr 5 16/17

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne PPL-1307 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 4 16/17,Piel lic. Cw Gr 6 16/17,Piel lic. Cw Gr 5 16/17

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne PPL-1307 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 16/17,Piel lic. Cw Gr 3 16/17,Piel lic. Cw Gr 2 16/17

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne PPL-1307 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 16/17,Piel lic. Cw Gr 3 16/17,Piel lic. Cw Gr 2 16/17

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne ZP Piel lic. ZP 16/17S

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne ZP Piel lic. ZP 16/17S

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Wyk Piel lic. 3.0 Wyk 16/17S

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Wyk Piel lic. 3.0 Wyk 16/17S

Badania naukowe w pielęgniarstwie PPL-1316 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 4 16/17,Piel lic. Cw Gr 6 16/17,Piel lic. Cw Gr 5 16/17

Badania naukowe w pielęgniarstwie PPL-1316 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 4 16/17,Piel lic. Cw Gr 6 16/17,Piel lic. Cw Gr 5 16/17

Badania naukowe w pielęgniarstwie PPL-1316 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 16/17,Piel lic. Cw Gr 3 16/17,Piel lic. Cw Gr 2 16/17

Badania naukowe w pielęgniarstwie PPL-1316 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 16/17,Piel lic. Cw Gr 3 16/17,Piel lic. Cw Gr 2 16/17

Seminarium licencjackie Cw Piel lic. Cw Gr 4 16/17,Piel lic. Cw Gr 6 16/17,Piel lic. Cw Gr 5 16/17

Seminarium licencjackie Cw Piel lic. Cw Gr 4 16/17,Piel lic. Cw Gr 6 16/17,Piel lic. Cw Gr 5 16/17

Seminarium licencjackie w Piel lic. Cw Gr 1 16/17,Piel lic. Cw Gr 3 16/17,Piel lic. Cw Gr 2 16/17

Seminarium licencjackie w Piel lic. Cw Gr 1 16/17,Piel lic. Cw Gr 3 16/17,Piel lic. Cw Gr 2 16/17

Pedagogika 18/19 Z

Pedagogika 18/19 Z

Socjologia AL-1204 [1] Wyk Piel lic. 3.0 wyk 17/18S

Socjologia AL-1204 [1] Wyk Piel lic. 3.0 wyk 17/18S

Socjologia AL-1204 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Socjologia AL-1204 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Praktyczna nauka drugiego jeżyka (EN.SP.DE.IT.FR.RU) -pisanie B2 FL-1127 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Praktyczna nauka drugiego jeżyka (EN.SP.DE.IT.FR.RU) -pisanie B2 FL-1127 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Położnioctwo i ginekologia PPL-1304 [1] ZP Piel lic. ZP 17/18S

Położnioctwo i ginekologia PPL-1304 [1] ZP Piel lic. ZP 17/18S

Położnioctwo i ginekologia PPL-1304 [1] Wyk Piel lic. 3.0 wyk 17/18S

Położnioctwo i ginekologia PPL-1304 [1] Wyk Piel lic. 3.0 wyk 17/18S

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne P.Z PPL-1402 [1] Prak Piel lic. Prakt. 17/18S

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne P.Z PPL-1402 [1] Prak Piel lic. Prakt. 17/18S

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne PPL-1305 [1] Wyk Piel lic. 3.0 wyk 17/18S

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne PPL-1305 [1] Wyk Piel lic. 3.0 wyk 17/18S

Patologia PPL-1202 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Patologia PPL-1202 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Język angielski FL-1127 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Język angielski FL-1127 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Interna i pielęgniartswo internistyczne PPL-1306 [1] Wyk Piel lic. 3.0 wyk 17/18S

Interna i pielęgniartswo internistyczne PPL-1306 [1] Wyk Piel lic. 3.0 wyk 17/18S

Interna i pielęgniartswo internistyczne PPL-1306 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Interna i pielęgniartswo internistyczne PPL-1306 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Interna ¡ pielęgniarstwo internistyczne P.Z. PPL-1404 [1] ZP Piel lic. ZP 17/18S

Interna ¡ pielęgniarstwo internistyczne P.Z. PPL-1404 [1] ZP Piel lic. ZP 17/18S

Badania fizykalne PPL-1203 [1] Wyk Piel lic. 3.0 wyk 17/18S

Badania fizykalne PPL-1203 [1] Wyk Piel lic. 3.0 wyk 17/18S

Badania fizykalne PPL-1203 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Badania fizykalne PPL-1203 [1] Cw Piel lic. Cw Gr 1 17/18,Piel lic. Cw Gr 2 17/18

Badania fizykalne PPL-1203 [1] ZP Piel lic. ZP 17/18S

Badania fizykalne PPL-1203 [1] ZP Piel lic. ZP 17/18S

¡Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne PPL-1305 [1] ZP Piel lic. ZP 17/18S

¡Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne PPL-1305 [1] ZP Piel lic. ZP 17/18S

Podstawy pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Podstawy pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Podstawy pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Cw PIEL LIC 4.0 18/19 gr. 3S

Podstawy pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Cw PIEL LIC 4.0 18/19 gr. 3S

Psychologia LFL-1213 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Psychologia LFL-1213 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Promocja zdrowia psychicznego PPL-1317 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Promocja zdrowia psychicznego PPL-1317 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

socjologia AL-1204 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

socjologia AL-1204 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Podstawy pielęgniarstwa Historia medycyny i pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Podstawy pielęgniarstwa Historia medycyny i pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Podstawy pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Cw PIEL LIC 4.0 18/19 gr. 2S

Podstawy pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Cw PIEL LIC 4.0 18/19 gr. 2S

Podstawy pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Cw PIEL LIC 4.0 18/19 gr. 1S

Podstawy pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Cw PIEL LIC 4.0 18/19 gr. 1S

Podstawy pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Cw PIEL LIC 4.0 18/19 CwS

Podstawy pielęgniarstwa PPL-1301 [1] Cw PIEL LIC 4.0 18/19 CwS

Anatomia PPL-1200 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 WS

Anatomia PPL-1200 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 WS

Mikrobiologia i paratyzologia PPL-1206 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Mikrobiologia i paratyzologia PPL-1206 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Dietetyka PPL-1315 [1] Wyk Piel lic. 3.0 Wyk 16/17,PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Dietetyka PPL-1315 [1] Wyk Piel lic. 3.0 Wyk 16/17,PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Biochemia i biofizyka PPL-1204 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 WS

Biochemia i biofizyka PPL-1204 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 WS

Genetyka PPL-1205 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Genetyka PPL-1205 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Zdrowie publiczne PPL-1207 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Zdrowie publiczne PPL-1207 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Zakażenia szpitalne PPL-1317 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Zakażenia szpitalne PPL-1317 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Badania naukowe w pielęgniarstwie PPL-1316 [1] Wyk Piel lic. 3.0 Wyk 16/17S

Badania naukowe w pielęgniarstwie PPL-1316 [1] Wyk Piel lic. 3.0 Wyk 16/17S

Ratownictwo medyczne PPL-1314 [1] Wyk Piel lic. 3.0 Wyk 16/17S

Ratownictwo medyczne PPL-1314 [1] Wyk Piel lic. 3.0 Wyk 16/17S

Fizjologia PPL-1201 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Fizjologia PPL-1201 [1] Wyk PIEL LIC 4.0 18/19 W,PIEL LIC 3.0 18/19 S Wyk

Anatomia PPL-1200 [1] Wyk PIEL LIC 3.0 18/19 S WykS

Anatomia PPL-1200 [1] Wyk PIEL LIC 3.0 18/19 S WykS

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 5N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 5N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 3N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 3N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 2N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 2N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 1N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 1N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 8N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 8N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 4N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 4N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 7N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 7N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 3N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 3N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 2N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 2N

Problematyka uzależ PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 1N

Problematyka uzależ PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 1N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 8N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 8N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 5N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 5N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 4N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 4N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 3N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 3N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 1N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 1N

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej PM-133 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej PM-133 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej PM-133 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 3N

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej PM-133 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 3N

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej PM-133 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej PM-133 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi PM-122 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN PM-122 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi PM-122 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN PM-122 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi PM-122 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 2N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi PM-122 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 2N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi PM-122 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 1N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi PM-122 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 1N

Pielęgniarstwo operacyjne PM-132 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN

Pielęgniarstwo operacyjne PM-132 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN

Pielęgniarstwo operacyjne PM-132 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Pielęgniarstwo operacyjne PM-132 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Pielęgniarstwo operacyjne PM-132 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 3N

Pielęgniarstwo operacyjne PM-132 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 3N

Pielęgniarstwo operacyjne PM-132 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Pielęgniarstwo operacyjne PM-132 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Pielęgniarstwo europejskie PM-141 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Pielęgniarstwo europejskie PM-141 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Pielęgniarstwo europejskie PM-141 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Pielęgniarstwo europejskie PM-141 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami PM-122 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 5N

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami PM-122 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 5N

Mechanizm działania leków i wystawiania recept PM-151 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Mechanizm działania leków i wystawiania recept PM-151 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Mechanizm działania leków i wystawiania recept PM-151 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Mechanizm działania leków i wystawiania recept PM-151 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 1N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 1N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 6N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 6N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 4N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 4N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 8N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 8N

Język angielsk PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 3N

Język angielsk PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 3N

Jeżyk angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 2N

Jeżyk angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 2N

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej PM-121 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej PM-121 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej PM-121 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej PM-121 [1] ZP Piel mgr 2.0 17/18 ZPN

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej PM-121 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej PM-121 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8

¡Pielęgniarstwo wo pie ce długoterminowej PM-133 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

¡Pielęgniarstwo wo pie ce długoterminowej PM-133 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Teoria pielęgniarstwa PM-113 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr3 CwN

Teoria pielęgniarstwa PM-113 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr3 CwN

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi PM-114 [1] ZP Piel mgr 2.0 18/19 ZP

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi PM-114 [1] ZP Piel mgr 2.0 18/19 ZP

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi PM-114 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr3 CwN

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi PM-114 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr3 CwN

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi PM-114 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi PM-114 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego PM-115 [1] Prak Piel mgr 2.0 18/19 Prak,Piel mgr 2.0 2018/19 Prak

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego PM-115 [1] Prak Piel mgr 2.0 18/19 Prak,Piel mgr 2.0 2018/19 Prak

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek PM-116 [1] ZP Piel mgr 2.0 18/19 ZP

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek PM-116 [1] ZP Piel mgr 2.0 18/19 ZP

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek PM-116 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr3 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek PM-116 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr3 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą PM-117 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr3 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą PM-117 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr3 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą | PM-117 [1] ZP Piel mgr 2.0 18/19 ZP

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą | PM-117 [1] ZP Piel mgr 2.0 18/19 ZP

Pielęgniarstwo specjalistyczne Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą PM-117 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą PM-117 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne PM-128 [1] ZP Piel mgr 2.0 18/19 ZP

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne PM-128 [1] ZP Piel mgr 2.0 18/19 ZP

Terapia produktami leczniczymi i środkami spożywczymi specjanego przeznaczenia PM-152 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Terapia produktami leczniczymi i środkami spożywczymi specjanego przeznaczenia PM-152 [1] Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 4N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 4N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 6N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 6N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 6N

Problematyka uzależnień PM-135 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 6N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 6N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 6N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 2N

Podstawy psychoterapii PM-142 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 2N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 7N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 7N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 5N

Język angielski PM-145 [1] Lek Piel mgr 17/18 Lek Gr. 5N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 8N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 8N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 Sem 2N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 Sem 2N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 Sem 3 N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 Sem 3 N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 Sem 8 N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 Sem 8 N

Seminarium Dyplomowe gr 2.0 17/18 Sem 6N

Seminarium Dyplomowe gr 2.0 17/18 Sem 6N

Seminarium Dyplomowe l mgr 2.0 17/18 Sem 5N

Seminarium Dyplomowe l mgr 2.0 17/18 Sem 5N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 Sem 4 N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 Sem 4 N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 Sem 7N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 Sem 7N

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 SemN

Seminarium Dyplomowe mgr 2.0 17/18 SemN

PM-135 Problematyka uzależnień Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

PM-135 Problematyka uzależnień Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 1,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 4,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 3,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 2

PM-135 Problematyka uzależnień Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 5N

PM-135 Problematyka uzależnień Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 5N

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne PM-128 [1] Cw Piel mgr 2.0 2018/19 ĆwS

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne PM-128 [1] Cw Piel mgr 2.0 2018/19 ĆwS

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwil 17/18 Ćw Gr. 6N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwil 17/18 Ćw Gr. 6N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi mgr 17/18 Ćw Gr. 4N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi mgr 17/18 Ćw Gr. 4N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi 17/18 Ćw Gr. 3N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi 17/18 Ćw Gr. 3N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi 17/18 Ćw Gr. 7N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi 17/18 Ćw Gr. 7N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 7N

Profilaktyka chorób zakaźnych PM-134 [1] Cw Piel mgr 17/18 Ćw Gr. 7N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi mgr 17/18 Ćw Gr. 8N

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi mgr 17/18 Ćw Gr. 8N

Terapia produktami leczniczymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Terapia produktami leczniczymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia Wyk Piel mgr 2.0 17/18 Z W 5,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 8,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 7,Piel mgr 2.0 17/18 Z W 6

Teoria pielęgniarstwa PM-113 [1] Wyk Piel mgr 2.0 18/19 WN

Teoria pielęgniarstwa PM-113 [1] Wyk Piel mgr 2.0 18/19 WN

Teoria pielęgniarstwa PM-113 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Teoria pielęgniarstwa PM-113 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Teoria pielęgniarstwa PM-113 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Teoria pielęgniarstwa PM-113 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Szkolenie biblioteczne FL-1503 [1] Sam Piel mgr 2.0 18/19 SamN

Szkolenie biblioteczne FL-1503 [1] Sam Piel mgr 2.0 18/19 SamN

Szkolenie BHP FL-1502 [1] Sam Piel mgr 2.0 18/19 SamN

Szkolenie BHP FL-1502 [1] Sam Piel mgr 2.0 18/19 SamN

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi PM-114 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi PM-114 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego PM-115 [1] Wyk Piel mgr 2.0 18/19 WN

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego PM-115 [1] Wyk Piel mgr 2.0 18/19 WN

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego PM-115 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego PM-115 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego PM-115 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne:Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego PM-115 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek PM-116 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek PM-116 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek PM-116 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek PM-116 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą PM-117 [1] Wyk Piel mgr 2.0 18/19 WN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą PM-117 [1] Wyk Piel mgr 2.0 18/19 WN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą PM-117 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą PM-117 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne PM-128 [1] Wyk Piel mgr 2.0 18/19 WN

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne PM-128 [1] Wyk Piel mgr 2.0 18/19 WN

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne PM-128 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne PM-128 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 gr2 CwN

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne PM-128 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne PM-128 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne PM-127 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN

Kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne PM-127 [1] Cw Piel mgr 2.0 18/19 CwN