Dostępne kursy

Management of European Projects BBA Bafang 2015/16 LS copie 1

Management of European Projects BBA Bafang 2015/16 LS copie 1

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Szkolenie informatyczne

Szkolenie informatyczne

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia

Prawo

Prawo

Podstawy pielęgniarstwa I - Ćw.

Podstawy pielęgniarstwa I - Ćw.

Podstawy pielęgniarstwa I - Wyk.

Podstawy pielęgniarstwa I - Wyk.

Podstawy pielęgniarstwa I - Ćw.

Podstawy pielęgniarstwa I - Ćw.

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna

Anatomia

Anatomia

Socjologia

Socjologia

Praktyczna nauka drugiego języka (EN, SP, DE, IT, FR, RU) - rozumienie B2

Praktyczna nauka drugiego języka (EN, SP, DE, IT, FR, RU) - rozumienie B2

Praktyczna nauka drugiego języka (EN, SP, DE, IT, FR, RU) - pisanie B2

Praktyczna nauka drugiego języka (EN, SP, DE, IT, FR, RU) - pisanie B2

Praktyczna nauka drugiego języka (EN, SP, DE, IT, FR, RU) - mówienie B2

Praktyczna nauka drugiego języka (EN, SP, DE, IT, FR, RU) - mówienie B2

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo połozniczo-ginekologiczne

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo połozniczo-ginekologiczne

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Patologia

Patologia

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

Badania fizykalne

Badania fizykalne

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Dietetyka

Dietetyka

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Język angielski gr3 el mgr 17/18 Ćw Gr. 3

Język angielski gr3 el mgr 17/18 Ćw Gr. 3

Język angielski gr 8 mgr 17/18 Ćw Gr. 8

Język angielski gr 8 mgr 17/18 Ćw Gr. 8

Język angielski gr 7 l mgr 17/18 Ćw Gr. 7

Język angielski gr 7 l mgr 17/18 Ćw Gr. 7

Język angielski gr 6 mgr 17/18 Ćw Gr.6

Język angielski gr 6 mgr 17/18 Ćw Gr.6

Język angielski gr 5 mgr 17/18 Ćw Gr. 5

Język angielski gr 5 mgr 17/18 Ćw Gr. 5

Język angielski gr 4 mgr 17/18 Ćw Gr. 4

Język angielski gr 4 mgr 17/18 Ćw Gr. 4

Język angielski gr 2 mgr 17/18 Ćw Gr. 2

Język angielski gr 2 mgr 17/18 Ćw Gr. 2

Język angielski gr 1 mgr 17/18 Ćw Gr. 1

Język angielski gr 1 mgr 17/18 Ćw Gr. 1

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Teoria pielęgniarstwa

Teoria pielęgniarstwa

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne

Międzynarodowe aspekty zdrowia publicznego

Międzynarodowe aspekty zdrowia publicznego

Kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne

Kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne

Fizjoterapia w geriatrii

Fizjoterapia w geriatrii

Farmakologia kliniczna Wyk.

Farmakologia kliniczna Wyk.

Farmakologia kliniczna - Ćw. gr 8

Farmakologia kliniczna - Ćw. gr 8

Farmakologia kliniczna - Ćw.

Farmakologia kliniczna - Ćw.

Dydaktyka medyczna Wyk.

Dydaktyka medyczna Wyk.

Dydaktyka medyczna Ćw.

Dydaktyka medyczna Ćw.

Badania naukowe w pielgniarstwie Ćw.

Badania naukowe w pielgniarstwie Ćw.

Badania naukowe w pielęgniarstwie Wyk.

Badania naukowe w pielęgniarstwie Wyk.

Język angielski Cw PIEL 16/17 mgr Ćw gr 2

Język angielski Cw PIEL 16/17 mgr Ćw gr 2

Język angielski Cw PIEL 16/17 mgr Ćw gr 1

Język angielski Cw PIEL 16/17 mgr Ćw gr 1

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Transplantologia

Transplantologia

Problematyka uzależnień Wyk

Problematyka uzależnień Wyk

Problematyka uzależnień Ćw.

Problematyka uzależnień Ćw.

Podstawy psychoterapii

Podstawy psychoterapii

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi

Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi

Pielęgniarstwo europejskie Wyk.

Pielęgniarstwo europejskie Wyk.

Pielęgniarstwo europejskie Ćw.

Pielęgniarstwo europejskie Ćw.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

Prawo EL-1108 [1] Wyk Piel Pom 16/17 LN

Prawo EL-1108 [1] Wyk Piel Pom 16/17 LN

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki FL-1222 [1] Wyk Piel Pom 16/17 LN

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki FL-1222 [1] Wyk Piel Pom 16/17 LN

Dietetyka PPL-1315 [1] Wyk PPom licp 17/18 wykN

Dietetyka PPL-1315 [1] Wyk PPom licp 17/18 wykN

Dietetyka PPL-1315 [1] Wyk Piel Pom 16/17 LN

Dietetyka PPL-1315 [1] Wyk Piel Pom 16/17 LN

Zarządzanie projektami europejskimi

Zarządzanie projektami europejskimi

Zarządzanie

Zarządzanie

Międzynarodowy system walutowy

Międzynarodowy system walutowy

Zarządzanie 2017/2018

Zarządzanie 2017/2018

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza

Język obcy Lek EKO RiFP 3.0 lic 17/18 LeN

Język obcy Lek EKO RiFP 3.0 lic 17/18 LeN

Etyka ogólna Wyk EKO RiFP 3.0 lic 17/18 WyN

Etyka ogólna Wyk EKO RiFP 3.0 lic 17/18 WyN

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne

Szkolenie informatyczne

Szkolenie informatyczne

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Socjologia

Socjologia

Rekreacja

Rekreacja

Podstawy prawa

Podstawy prawa

Mikroekonomia

Mikroekonomia

Matematyka

Matematyka

Etyka ogólna

Etyka ogólna

Statystyka opisowa

Statystyka opisowa

Polityka społeczna

Polityka społeczna

Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza

Podstawy makroekonomii

Podstawy makroekonomii

Nauka o finansach

Nauka o finansach

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Socjologia

Socjologia

Podstawy prawa

Podstawy prawa

Mikroekonomia

Mikroekonomia

Matematyka

Matematyka

Język angielski B2

Język angielski B2

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne

Szkolenie informatyczne

Szkolenie informatyczne

Szkolenie i ochrona wł;asności intelektualnej

Szkolenie i ochrona wł;asności intelektualnej

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Socjologia i metody badań socjologicznych

Socjologia i metody badań socjologicznych

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Rachunkowość

Rachunkowość

Podstawy prawa

Podstawy prawa

Matematyka

Matematyka

Business Strategy

Business Strategy

Wielowarstwowe zarządzanie personelem

Wielowarstwowe zarządzanie personelem

Psychologia kierowania i negocjacji

Psychologia kierowania i negocjacji

Marketing personalny w organizacji

Marketing personalny w organizacji

Międzynarodowe finanse

Międzynarodowe finanse

Historia myśli ekonomicznej

Historia myśli ekonomicznej

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej

Drugi język obcy

Drugi język obcy

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa

Podatki w działalności gospodarczej

Podatki w działalności gospodarczej

Elektroniczna sprawozdawczość podatkowa

Elektroniczna sprawozdawczość podatkowa

Rynki finansowe

Rynki finansowe

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Analiza i controling

Analiza i controling

Szkolenie informatyczne

Szkolenie informatyczne

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Wnioskowanie statystyczne

Wnioskowanie statystyczne

Rynek kapitałowy i finansowy

Rynek kapitałowy i finansowy

Rekreacja

Rekreacja

Makroekonomia

Makroekonomia

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Etyka

Etyka

Ekonomia matematyczna

Ekonomia matematyczna

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Język obcy B1

Język obcy B1

Drugi język obcy

Drugi język obcy

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Konstytucyjny system organów państwowych

Konstytucyjny system organów państwowych

Seminarium dyplomowe - prof. Lisowski

Seminarium dyplomowe - prof. Lisowski

Seminarium dyplomowe - dr Wiatrowski

Seminarium dyplomowe - dr Wiatrowski

Seminarium dyplomowe - dr Lenarczyk

Seminarium dyplomowe - dr Lenarczyk

Obrona praktyk

Obrona praktyk

Etyka ogólna

Etyka ogólna

Druga praktyka zawodowa 6 tyg. x 40 godz.

Druga praktyka zawodowa 6 tyg. x 40 godz.

Metody i techniki pracy w administracji publicznej

Metody i techniki pracy w administracji publicznej

Status prawny pracowników administracji publicznej

Status prawny pracowników administracji publicznej

Prawo karne i prawo wykroczeń

Prawo karne i prawo wykroczeń

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Wychowanie fizyczne z elementami promocji zdrowia

Wychowanie fizyczne z elementami promocji zdrowia

Współczesne nurty i kierunki w psychologii

Współczesne nurty i kierunki w psychologii

Współczesne kierunki rozwoju w polityce społecznej

Współczesne kierunki rozwoju w polityce społecznej

Socjologia rozwoju i zmian społecznych

Socjologia rozwoju i zmian społecznych

Podstawowe problemy i kierunki filozoficzne

Podstawowe problemy i kierunki filozoficzne

Pedagogika w pracy socjalnej

Pedagogika w pracy socjalnej

Wychowanie fizyczne z elementami promocji zdrowia

Wychowanie fizyczne z elementami promocji zdrowia

Wybrane elementy prawa opiekuńczego i rodzinnego

Wybrane elementy prawa opiekuńczego i rodzinnego

Współczesne nurty i kierunki w psychologii

Współczesne nurty i kierunki w psychologii

Współczesne kierunki rozwoju w polityce społecznej

Współczesne kierunki rozwoju w polityce społecznej

Socjologia rozwoju i zmian społecznych

Socjologia rozwoju i zmian społecznych

Podstawowe problemy i kierunki filozoficzne

Podstawowe problemy i kierunki filozoficzne

Pedagogika w pracy socjalnej

Pedagogika w pracy socjalnej

Komunikacja społeczna w pracy socjalnej

Komunikacja społeczna w pracy socjalnej

Elementy kinezyterapii

Elementy kinezyterapii

Wstęp do statystyki

Wstęp do statystyki

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Psychologia ogólna

Psychologia ogólna

Praktyczna nauka języka angielskiego: writing - C2

Praktyczna nauka języka angielskiego: writing - C2

Praktyczna nauka języka angielskiego: reading and speaking - C2

Praktyczna nauka języka angielskiego: reading and speaking - C2

Praktyczna nauka języka angielskiego: phonetics - C2

Praktyczna nauka języka angielskiego: phonetics - C2

Pedagogika ogólna

Pedagogika ogólna

Metodologie analizy tekstu

Metodologie analizy tekstu

Etyka biznesu

Etyka biznesu

Wstęp do literaturoznawstwa

Wstęp do literaturoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa

Współczesna literatura angielska

Współczesna literatura angielska

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej

Szkolenie i ochrona własności intelektualnej

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Praktyczna nauka języka angielskiego: writing -B2

Praktyczna nauka języka angielskiego: writing -B2

Praktyczna nauka języka angielskiego: reading and speaking-B2

Praktyczna nauka języka angielskiego: reading and speaking-B2

Praktyczna nauka języka angielskiego: phonetics-B2

Praktyczna nauka języka angielskiego: phonetics-B2

Język łaciński

Język łaciński

Gramatyka opisowa

Gramatyka opisowa

Systemy komputerowe wspomagające funkcjonowanie firm

Systemy komputerowe wspomagające funkcjonowanie firm

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Ryzyko prawne prowadzenia działalności MŚP

Ryzyko prawne prowadzenia działalności MŚP

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej

Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Podatki w MŚP

Podatki w MŚP

Międzynarodowe prawo handlowe

Międzynarodowe prawo handlowe

Mediacje, negocjacje i etyka w biznesie

Mediacje, negocjacje i etyka w biznesie

Język polski

Język polski